Mediji kao dokazni materijal

Novinski izvještaji posebno stranih dopisnika koji su bez organičenja izvještavali sa svih strana obuhvaćenih u sukobima na područuju bivše Jugoslavije predstavlja značajan dokazni materijal koji je korišten u procesima pred MKSJ.

Intervjui sa novinarima o ratnom izvještavanju, karijerima, detaljima sa svjedočenja pred sudijama MKSJ. Martin Bell, Ed Vulliamy, Sejo Omeragić, Florance Hartman, Branimir Grulović, Veton Suroi samo su od nekih novinara koji su svjedočili.

Novinarski pogledi na rad MKSJ je zajednički narativ o utiscima novinara na ulogu i rad MKSJ, njihovu ulogu u dostizanju pravde i ulozi MKSJ o pomirenju na prostoru bivše Jugoslavije.

Projekat istražuje i analizira nedovoljno istraženu ulogu novinara/ki, novinarstva i novinskog materijala u procesuiranju ratnih zločina pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.