O projektu

Projekat istražuje i analizira nedovoljno istraženu ulogu novinara/ki, novinarstva i novinskog materijala u procesuiranju ratnih zločina pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.

Sveukupni pristup istraživanju temelji se na potrebi da se razumije i propituje uloga novinarstva u različitim vremenskim periodima: u kontekstu vremena nastanka novinskog materijala, u kontekstu vremena upotrebe novinskog materijala na sudjenju za ratne zločine, te u kontekstu sadašnjice i izazova sa kojima se danas suočava profesionalno novinarstvo.

Ovaj naučno-istraživački poduhvat je popraćen nizom zagovarački aktivnosti, te obuhvata sljedeće komponente:

  • Dokumentovanje: pretraživanje, preuzimanje i uređivanje novinskog materijala iz arhiva sudske dokumentacije Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju kako bi se sačuvalo i značajnije koristilo arhivsko naslijeđe u razumijevanju uloge medija u procesuiranju ratnih zločina.
  • Istraživanje: kombinovanje različitih istraživačkih metoda, uključujući i intervjue sa novinarima i novinarkama koji su svjedočili pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, a u svrhu dokumentovanja i istraživanja uloge novinara/ki u suđenju za ratne zločine.
  • Javne diskusije: poticanje konstruktivnog dijaloga o ulozi medija tijekom i nakon rata na prostorima bivše Jugoslavije, uključujući perspektivu kulture sjećanja i današnju ulogu medija u kreiranju različitih politika sjećanja.

U konačnici, ovaj projekat je svojim aktivnostima usmjeren i na promociju i jačanje profesionalno-etičkih standarda novinarskog izvještavanja.

Tokom projekta iz arhiva Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju prikupljeno je oko 2.000 dokaza koji se odnose na medijske sadržaje i preko 120 sati video maerijala sa svjedočenja novinara tokom procesa koji su vođeni pred MKSJ.

Projekat finansira vlada Kraljevine Nizozemske kroz MATRA program